Vilkår og betingelser

Bestillingsvilkår Hafjell Hotell AS

Sist revidert 3.juli 2023

Generelle bestillingsbetingelser for Hafjell Hotell AS

1.0 Partene

Bestillingsbetingelsene / avtaletekst gjelder mellom:
Hafjell Hotell AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 991761624 mva
og
Bestilleren/gjesten, hvis navn m.m skal fremkomme i avtalen / bekreftelsen.

Bestillinger vil bli registrert elektronisk men etter Norsk lov/Forskrift, skal Hafjell Hotell AS motta eget registreringsskjemaet ferdig fylt ut og signert ved innsjekk, skjemaet vil være tilgjengelig på www.hafjellresort.no. Hafjell Hotell AS er pålagt å innhente informasjon om: nasjonalitet, navn og alder på bestiller og antall personer, som skal overnatte i boenheten. For bussgruppereiser (hotellet) holder det at reiselederen fyller ut for gruppen. I tillegg skal HH minimum ha registrert ett telefonnummer og en e-postadresse, som gjestene kan nås på. Ref Hafjell Hotells Personvernbestemmelser.

Hafjell Hotell er forpliktet til å informere om gjeldende regelverk angående pass og visum som for øvrig er lik for alle stater innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
Gjesten er selv ansvarlig for å sørge for nødvendige formaliteter for å gjennomføre avtalen / bestillingen. For informasjon om dette, se www.hafjellresort.no

Ved ankomst til Hafjell Hotell vil det blir krevd at registreringsskjema/ankomstskjema blir fylt ut og signert, samt at et gyldig kredittkort og gyldig legitimasjon / pass må fremlegges.

Betingelsene gjelder også for bestillinger gjort via portalene / bookingsidene til bl.a.
Hafjell Resort, www.hafjellresort.no
Hafjell Exclusive, www.hafjellexclusive.no
Lekeland Hafjell, www.lekeland.no
Lilleputthammer Familiepark, www.lilleputthammer.no
men Hafjell Hotell AS er også for slike bestillinger / avtaler den formelle kontraktspart.
For bestillinger av hotellrom på Hafjell Hotell kan det gjelde egne avbestillingsregler som kan finnes under betingelser på www.hafjellhotell.no

Hafjell Hotell, inkl Hafjell Resort og Hafjell Exclusive, i det videre også benevnt som HH, vi, oss og avtalepart eller andre begreper som klart beskriver HH som formidler, har inngått formidlingsavtaler med eierne av de Boenheter som Bestiller/Gjesten har leid. Derfor har HH både et ansvar ift Bestiller/gjestene, som HHs gjester, men også ovenfor eieren, som lar HH formidle sine boenheten til bestillere/gjester.

Den som har gjort Bestillingen omtales i det videre også som: bestiller, gjest, gjestene, den som har gjennomført bestillingen og andre begreper som klart beskriver den som har gjennomført bestillingen eller som skal bo i boenheten / boenhetene. Hvem som faktisk har betalt for bestillingen, hvis dette er andre enn den som har gjennomført bestillingen / ført seg opp som bestiller, er ikke relevant.
Boenhet, kan enten være en leilighet, en hytteleilighet, en hytte, et hus eller annet bosted som HH har benevnt som boenhet i bestillingen / avtalen.
Begrepet, Partene, er benyttet for å benevne både HH og Gjesten/Bestiller i fellesskap

Ved bestilling av opphold hos HH vil bestiller alltid bli påført en kostnad og angrerett gjelder ikke for bestilling av boenheter og hotellrom eller andre tjenester HH tilbyr sine gjester.
HH har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander. Der HH har formidlet transport med f.eks buss er HH ikke ansvarlig for transporten men er å betrakte som en formidler.

Viktige punkter som vi ber bestiller spesielt om å lese før en bestilling gjennomføres er:
Punkt 3, 4 og 5: Betaling og avbestillingsregler samt avbestillingsbeskyttelse
Punkt 6.7: Aldersgrense (22 og 30 år) og konsekvensene av å bestille en boenhet uten å fylle vilkårene for å kunne leie den.
NB i viss perioder og på enkelte boenheter er aldersgrensen 30 år for å kunne leie.
Punkt 7.0 og 7.4: Hva som kreves av gjestene under oppholdet vedr bruk, orden og bråk.
Punkt 8: Innsjekk (fra 17.00) og utsjekk (senest 11.00) og hvor nøkler m.m skal hentes.
Punkt 11: Personvern bestemmelsene og rett til å bli slettet i HHs kunderegister

2.0 Generelt punkt og definisjoner

Avtalen = Bestillingen / bekreftelsen, det vil si dette dokumentet og de i dette dokumentet refererte tilleggsdokumenter.
Bestillingen = det som er avtalt og som fremkommer på bekreftelsen
Ankomst = tidspunktet da Gjesten ankommer Hafjell
Innsjekk = tidspunktet for når nøkkel m.m. blir utlevert fra resepsjonen (tilgjengelig for Gjesten)
Oppholdet = perioden fra innsjekk til utsjekk
Utsjekk = tidspunkt for når nøkkel m.m. skal tilbakeleveres til resepsjonen
Avreise = tidspunktet da Gjesten reiser fra Hafjell
Hjemreise = reisen fra Hafjell til hjemstedet (annet sted)
Første gyldighetsdato = den datoen da for eksempel billetter til Lilleputthammer, heiskort, skiskole, leid utstyr og andre tjenester eller produkter KAN tas i bruk.

HHs bestillingsbetingelser er justert i forhold til de endringer som Forbrukerrådet har publisert og som blant annet Ski Star har implementert. Følgende vilkår er således i all hovedsak lik de betingelser, lignende virksomheter som HH, i dag benytter.
HH står ansvarlig overfor gjesten for det gjesten har bestilt iht den avtalen som er inngått.
HH tar forbehold om mulige utilsiktede feil eller åpenbare mangler i brosjyrer eller informasjon gitt på hjemmesider, i brosjyrer eller i annen kommunikasjon.
HH vil, ifm bestillingen sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, og mottar annen nødvendig informasjon - dette være seg hvordan betalingen skal skje (se eget punkt), hvor gjesten skal hente nøkler/sjekke inn, hvor boenheten ligger, hva som er inkludert i prisen for den spesifikke enheten og hva som kreves av gjestene før, under og etter opphold

HH har et utvidet samarbeid med agenter, turoperatører og distributører, som booking.com og andre lignende selskaper. Disse distribuerer HHs produkter og HHs betingelsene gjelder også for slike bestillinger både ift aldersbestemmelser og inn og utsjekkstidspunkter. Det kan også være avvik ift når oppgjør mm skal finne sted - ved slike bestillinger vil det også kunne være at gjesten må betale for tjenester som ikke agentene / distributørene har inkludert i sine priser ovenfor gjesten. Uansett vil HH ikke være ansvarlig for hva agentene / distributørene eller andre har lovet / gitt løfte om som ikke fremkommer av disse betingelsene eller annet materiell HH har distribuert til slike eller som HH ikke har kjent til eller burde kjenne til. I slike tilfeller vil HH be om at det legges frem skriftlig dokumentasjon på slike lovnader.

Gjesten er selv ansvarlig for å gi HH korrekt informasjon, spesielt viktig at mailadresse er korrekt slik at HH kan bekrefte bestilling og gi relevant informasjon fra bestillingstidspunkt til ankomst, under botiden og etter avreise. Gjesten MÅ kontrollere og å se gjennom bekreftelsen, sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte samt at boenhet og antall personer denne er bestilt for er korrekt og at ikke aldersbestemmelser eller noe annet er til hindrer for bruk av boenheten. Avtalen og bestillingen er inngått mellom HH og bestiller/gjesten på det tidspunkt HH har bekreftet bestillingen, og gjesten har betalt / betalt den første delbetalingen.

Navn og legitimasjon SKAL dokumenteres ved innsjekk hos HH.
HH krever at bestillere holder HH løpende orientert om endringer i reisefølge som antall personer eller alder på de som er med i reisefølget.

3.0 Betaling og gebyrer

Bestiller skal betale for bestillingen senest på de datoer som fremkommer i bekreftelsen.
HH vil kreve en delbetaling, hvis ikke noe annet er avtalt eller fremkommer på bestillingen, før en bekreftelse/avtale er gyldig. Betaling for hele oppholdet (det som er bestilt) skal alltid være fullt ut betalt før innsjekk og nøkler blir utlevert til gjesten ved ankomst.
For bestillinger som er bestilt 42 dager eller mer før ankomst, skal en delbetaling på 25 % av bestillingens beløp, samt eventuelt kostnaden for avbestillingsbeskyttelse, være HH i hende innen 10 dager fra bestillingsdatoen for at bestillingen skal være bindende for HH.

Restbetalingen, de resterende 75% av bestillingens beløp eventuelt inkludert tilleggs bestillinger gjort etter at delbetalingen ble betalt, være mottatt av HH senest 42 dager før ankomst.
For bestillinger gjennomført senere enn 41 dager før ankomst skal hele betalingen, samt eventuelt kostnaden for avbestillingsbeskyttelse, være HH i hende på bestillingstidspunktet og betaling vil da bare være mulig med bruk av betalings- eller kredittkort.
Gjesten kan trygt betale med betalings- eller kredittkort via www.hafjellresort.no. HH ber også bestiller om å lese betingelsenes punkt om Personvern.
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale alle omkostningene i hjemlandet og i Norge, og HH skal motta hele beløpet, den avtalte prisen, i Norske kroner (NOK). Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales således av gjesten og senest ved innsjekk.
Dersom gjesten ikke betaler i tide, ved forfall, vil bestillingen annulleres, dette gjelder så vel delbetalingen som restbetalingen. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling, og da gjelder avbestillingsreglene.

4.0 Avbestilling

Gjesten, den som har gjennomført bestillingen, kan avbestille sin bestilling per mail til HH. HH aksepterer bare avbestillinger som gjøres av den som har gjennomført bestillingen. HH vil ved en avbestilling alltid bekrefte gjestens avbestilling per mail til den som har gjennomført bestillingen. Ved avbestilling har HH rett til å belaste et administrasjonsgebyr på NOK 200,- i tillegg til de eventuelle kostnader som vil påløpe og som er beskrevet i nærværende betingelser.
HH anbefaler alle våre bestillere å tegne en Avbestillingsbeskyttelse hos HH, eller sikre seg at en eventuell avbestillingskostnad blir dekket av en forsikring bestilleren har tegnet hos andre.

4.1. Avbestilling med avbestillingsbeskyttelse (Utgår) 

Hvis gjesten HAR KJØPT Avbestillingsbeskyttelse via HH og ønsker å avbestille, eventuelt endre boenhet, endre ankomstdato gjelder følgende:
Ved avbestilling og/eller endring av bestillingen, som gjøres 42 dager eller tidligere før ankomst dato, beholder HH kostnaden/betalingen for Avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på NOK 200,-
Ved betalt avbestillingsbeskyttelse kan gjesten derfor frem til 42 dager før ankomst avbestille sin bestilling uten begrunnelse.
Forutsatt at HH mottar dokumentasjon som kreves for å kunne benytte seg av Avbestillingsbeskyttelsen gjelder også følgende (les eget punkt, og eget skjema skal benyttes):
Ved avbestilling og/eller endring av bestillingen, som gjøres senere enn 41 dager før ankomst dato, beholder HH kostnaden/betalingen for Avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på NOK 200,-
For å kunne avbestille boenhet under oppholdet, og motta refusjon kreves Avbestillingsbeskyttelse. Refusjonen vil være ift antall dager boenheten er benyttet i.f.t antall dager det er igjen av oppholdet og uansett med fratrekk av et døgn, i tillegg er administrasjonsgebyret på NOK 500,-

4.2. Avbestilling uten avbestillingsforsikring (utgår) 

Hvis gjesten IKKE har kjøpt Avbestillingsbeskyttelse og ønsker å avbestille, eventuelt endre boenhet, endre ankomstdato gjelder følgende:

4.2. A For avbestilling av boenhet med 12 eller færre senger:

NB: gjelder bestillingen og avbestillingen flere enn en boenhet gjelder betingelsene for avbestilling av boenhet med flere enn 12 senger (se eget punkt B/, under):
For boenhet, med færre enn 12 senger, som avbestilles 42 dager eller mer før ankomst, beholder HH delbetalingen, tilsvarende 25 % av hele kontraktsummen / bestillingsummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for HH.
For boenhet, med færre enn 12 senger, som avbestilles 41–15 dager før ankomst, beholder HH 50 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for HH.
For boenhet, med færre enn 12 senger, som avbestilles 14–0 dager før ankomst beholder HH 100 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt uansett om disse lar seg avbestille, reversere, fører til kostnad for HH eller ikke.
Når HH i slike tilfeller mottar en avbestilling skal HH forsøke å leie ut boenheten på nytt.
Dersom HH lykkes i å leie ut boenheten til andre så vil HH refundere den sum som blir differansen på den nye kontraktsummen og det HH har mottatt fra bestiller som bestiller eventuelt med fradrag av eventuelt allerede utbetalt beløp og et administrasjonsgebyr på NOK 500. For at HH skal kunne tilbakebetale penger må bestiller kontakte HH og gi informasjon om konto for tilbakebetaling samtidig som avbestillingen gjennomføres, og normalt vil vi be om slik opplysning - men det er gjestens ansvar å gi den til HH.

4.2. B For avbestilling av boenhet med 13 eller flere senger:

For avbestilling av boenhet med 13 eller flere senger, eller når bestillingen og avbestillingen gjelder flere boenheter og for grupper gjelder følgende:
For boenhet, med 13 eller flere senger, som avbestilles 42 dager eller mer før ankomst, beholder HH delbetalingen, tilsvarende 25 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for HH.
For boenhet, med 13 eller flere senger, som avbestilles 41–0 dager før ankomst beholder HH 100 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt uansett om disse lar seg avbestille, reversere, fører til kostand for HH eller ikke.

4.3 Unntak fra 4.1 og 4.2 A og B

HH tilbyr i mange sammenhenger gjester å bestille neste opphold når gjesten er i Hafjell, og ofte til en rabattert pris. Slike bestillinger blir av HH merket spesielt ift avbestillingsmuligheter.
For gjester/bestillere som bestiller vinteropphold lang tid i forvegen, dvs 6 til 12 måneder før ankomst og innen den 31. mai (før en ny vintersesong) kan avbestille bestillingen uten kostnad hvis denne avbestilles innen den 1. juni. Bestiller/gjesten kan således gjøre en bestilling/reservasjon i februar for februar året etter og avbestille sin reservasjon uten kostnad innen den 1. juni samme år. Hvis gjesten/bestiller IKKE avbestiller bestillingen innen den 1. juni vil bestillingen være omfattet av de vanlige betingelsene inkludert reglene om avbestilling.

4.4 Endring

For å endre bestillingen, enten av boenhet og/eller dato for bestillingen, kreves det at det ved bestillingen ble bestilt og betalt for en Avbestillingsbeskyttelse.

4.5 Avbestilling av billetter, heiskort etc.

Avbestilling av bestilte billetter til Lilleputthammer Familiepark, Skipass/Heiskort, skiskole og skileie kan refunderes men forutsetter at det ved bestillingen ble bestilt og betalt for en Avbestillingsbeskyttelse og at avbestillingen gjøres direkte via HH innen 4 dager før ankomstdag. I så fall vil gjesten få tilbakebetalt beløpet med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på NOK 200,-. Ved avbestilling senere enn 4 dager før ankomstdag vil ikke refusjon bli gitt.

4.6 Avbestilling av pakker

Ved bestilling av kombinasjonspakker der bestilling av boenhet kombineres med billetter til Lilleputthammer Familiepark, Skipass/heiskort, skiskole, skileie, inngangsbilletter, mat, arrangementer / underholdning / selskap eller i kombinasjon med andre lokaler som HH selger for en pris som er angitt på forhånd (pakker), kan ikke gjesten avbestille enkelt produkter i bestillingen. Ved avbestilling for enkelte personer eller hele reisefølget i pakken gjelder samme regler som ved avbestilling av boenhet / bestillingen.

4.7 Spesielle fasiliteter

Ved ønske om at boenheten skal ha spesielle fasiliteter, beliggenhet, husdyr tillatt/husdyrforbud, avstand til heis / aktivitet eller at gjester har spesielle krav til boenhet eller beliggenhet og dette ikke klart fremkommer i beskrivelse og bekreftelse MÅ gjesten ta direkte kontakt med HH for å forsikre seg om dette før bestilling av boenhet gjennomføres. Er bestillingen gjennomført vil ikke dette kunne være avbestillingsårsak hverken med eller uten betalt avbestillingsbeskyttelse.

5.0. Avbestillingsbeskyttelse

Gjesten/Bestiller kan, slik som beskrevet over, kjøpe Avbestillingsbeskyttelse som ved sykdom eller annen inngripende hendelse gir rett til å avbestille bestillingen frem til dagen før utsjekk. Avbestillingsbeskyttelse må bestilles samtidig med bestillingen og betales for ved den første betaling for bestillingen.
Avbestillingsbeskyttelse kan ikke avbestilles når den er bestilt/betalt for, og avgiften refunderes ikke.

5.1 Avbestilling når bestiller har tegnet Avbestillingsbeskyttelse

Gjest som har truffet avtale om Avbestillingsbeskyttelse har anledning til å avbestille boenheten som beskrevet nedenfor. Avbestillingsbeskyttelse dekker gjestens avbestillingskostnader dersom gjesten må avbestille boenheten som følge av at han selv, pårørende(ektefelle, samboer, registrert partner, barn, barnebarn, søsken, foreldre, svigerforeldre, svigersønn, svigerdatter, svoger og svigerinne) eller medreisende (forutsettes at disse navnene er oppgitt på bestillingen eller skriftlig er opplyst HH ved bestilling):

  • rammes av akutt sykdom, ulykker eller dødsfall
  • rammes av vesentlig skade på sitt ordinære bosted som følge av brann, flom eller liknende alvorlig hendelse
  • i løpet av reisen til HH med personbil, tog eller buss til Hafjell rammes av uforutsett driftsstopp slik at 25 %, dog minst 24 timer av oppholdet ikke kan utnyttes.
  • Ved betalt avbestillingsbeskyttelse kan gjesten frem til 42 dager før ankomst avbestille sin bestilling uten begrunnelse.

5.2. Egenerklæring / dokumentasjon

Bestilleren må fylle ut et en egen Egenerklæring/ avbestillingsskjema samt vedlegge dokumentasjon for årsaken til avbestillingen og de grunner som oppgis for avbestillingen, enten med en erklæring fra lege, myndighetene eller forsikringsselskapet. En kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon. Erklæringene bør sendes til oss så snart som mulig og helst innenfor en uke fra avbestillingsdagen. Refundering av de beløp som en korrekt avbestilling fører til vil ikke bli gjort før etter at dokumentasjon på avbestillingen er mottatt og behandlet hos HH.

Attesten og Egenerklæring/avbestillingsskjema (fås fra HH eller finnes å laste ned hos HH) skal være innsendt senest 7 dager etter hendelsen, utsettelse kan gis der det ikke er mulig å få denne dokumentasjonen tilgjengelig, i så fall vil også refusjonsbetalingen bli utsatt til etter at HH har mottatt, behandlet og versifisert dokumentasjonen. HH vil refundere gjestens tilgodehavende så raskt som mulig men normal saksbehandlingstid er ca 14 dag.

Avbestillingsbeskyttelsen erstatter ikke kostnader i tilfeller der gjesten må avbestille som følge av omstendigheter eller sykdom som gjesten / bestilleren kjente til da gjesten / bestilleren gjennomførte bestillingen og betalte for avbestillingsbeskyttelsen, eller dersom reisen er bestilt i strid med legens råd. Gjesten må kunne dokumentere de forhindrende omstendighetene, for eksempel med attest utstedt av lege, myndighet, arbeidsgiver eller forsikringsselskap.

5.3. Endring

Endring betyr at gjest kan endre boenhet innen HHs portefølje av boenheter i Hafjell og endring av ankomstdag for samme boenhet vil ikke føre til refusjon av differanse mellom det som er betalt for boenheten og den pris som oppnås for den nye ankomstdatoen. En bestiller / gjest kan heller ikke avbestille en boenhet og re-bestille en boenhet med lavere pris, dette gjelder ved avbestilling senere enn 42 dager før ankomst.

5.4 Snøgaranti

HH gir Snøgaranti, for førsesongen i november og frem til den 20. desember samt i enkelte tilfeller også i slutten av sesongen i april måned. Snøgarantien innebærer at dersom Hafjell alpinsenter ikke greier å oppfylle kriteriene for snøgarantien kan gjesten velge å la være å gjennomføre bestillingen / ankomme HH / Hafjell.
Gjesten får i slike tilfeller da refundert det som er betalt for bestillingen. Snøgarantien er gjeldende dersom skimuligheter ikke oppfyller kriteriene som ble gitt på bestillingstidpunktet. Snøgarantien gjelder uansett ikke midlertidig stengte heiser eller bakker på grunn av for eksempel tekniske problemer eller uvær.
For ytterligere informasjon om HHs snøgaranti se www.hafjellresort.no

6.0 Tjenester, endringer og rettigheter

6.1

WIFI / trådløst Internett er tilgjengelig, og gratis, på de fleste av HHs boenheter, men HH garanterer ikke for kvaliteten eller for kapasiteten på nettet. HH kan bare garantere at der er wifi i boenheten der dette er markedsført men kan ikke garantere for kvaliteten. Tar Bestiller i bruk nettet aksepteres også betingelsene for å bruke dette. På de fleste boenheter er det begrenset kapasitet og siden nettet/linjen er begrenset betyr det at jo flere enheter som er koblet til jo dårligere blir den, spesielt når en laster ned / streamer fra nettet for å se filmer/TV mm. Ved bruk av nettet på våre boenheter kan trafikken kunne bli overvåket og det er strengt forbudt å tilrettelegge for spam, drive pirateri, krenke tredjeparter eller laste ned ulovlig materiell og oppdages slikt vil dette bli påtalt / anmeldt og bestiller står selv ansvarlig for de prosesser dette vil kunne medføre. Vi anbefaler bestiller til å benytte Hafjell Hotells trådløst Internett hvis det er store mengder data som skal håndteres.

6.2

HH har rett til å endre vilkårene for bestillingen / boenheten dersom gjesten kan tilbys en likeverdig tjeneste inkludert en tilsvarende eller bedre boenhet enn det som er bestilt.

6.3

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for HH etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan HH øke prisen på bestillingen / arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal så raskt som mulig meddeles bestiller / gjesten. Dersom HHs kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på boenheten / bestillingen reduseres tilsvarende.

6.4

Dersom boenheten ikke kan tilbys i henhold til bekreftelsen og de vilkår som er opplyst, og HH ikke klarer å tilby gjesten likeverdige boenhet, har gjesten rett til å fratre avtalen. Gjesten har også rett til å fratre avtalen dersom vilkårene endres vesentlig på en for bestillerens / gjestens ikke fordelaktig måte. HH plikter da å tilbakebetale alle innbetalinger minus avdrag for den nytten gjesten kan ha hatt. For at gjesten skal være berettiget til å fratre avtalen, må bestiller / gjesten kontakte HH så raskt som mulig etter ankomst til boenheten og senest innen 3 timer etter innsjekk ankomstdagen - men da med mulighet for å overnatte til dagen etter samtidig som HH får mulighet til å finne en likeverdig eller bedre boenhet.

Feil og mangler som oppstår under oppholdet, må gjesten melde fra om så raskt dette oppstår slik at HH, som for øvrig har døgnåpen resepsjonstjeneste, får mulighet til å rette dette opp enten samme dag eller så raskt som mulig. Om gjesten ikke løpende har meldt fra når noe er feil eller mangler blir oppdaget / oppstår før ved utsjekk, eller senere, og HH dermed ikke har fått muligheten til å løse problemet når det oppstod, er gjesten ifølge bransjepraksis og bestillingsvilkår ikke berettiget til kompensasjon.

6.5

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet, i boenheten eller på grunn av at noe av det gjesten/bestiller har bestilt er blitt innstilt foreligger ikke dersom HH kan vise til at dette ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor HHs kontroll, som HH ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, og hvis følger HH ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel kortere avbrudd i IT-drift, TV-signal, vann eller energitilførsel.

6.6

Bestiller har rett til å sette noen andre i sitt sted, og HH må godta denne personen dersom det ikke foreligger særlige årsaker. Slike årsaker kan for eksempel være aldersbestemmelser, at personene er listet i oversikten over personer HH, med bakgrunn i tidligere erfaringer med samme gjest/gjester, ikke ønsker som gjester.

Bestilleren / gjesten må meddele HH om byttet senest fem dager før ankomst. Ved endringer i bestillinger har HH rett til å belaste et administrasjonsgebyr på NOK 200. Dersom avtalen overføres til en annen, er den som overtar og den opprinnelige bestiller sammen ansvarlige overfor HH for det som gjenstår å betale for bestillingen og for eventuelle ekstrakostnader som følge av overføringen og/eller erstatning ift brudd på disse betingelsene.

6.7 Aldersbestemmelser

For å kunne bestille/inngå avtale med HH om bestilling av en boenhet, med opptil 9 senger, utenom Romjul, Nyttår, Påske og enkelte helger, holder det at gjestene har fylt 22 år. Men alle som skal overnatte i boenheten må også ha fylt 22 år. Aldersgrensen gjelder IKKE barn eller personer under 22 år i selskap med foreldre / formyndere.

HH har i visse perioder og for større boenheter avvikende aldersbestemmelser.
Det er en aldersgrense på 30 år, samt at alle som skal bo i boenheten minimum skal være 25 år, for å kunne bestille og benytte boenheter med 10 eller flere senger, eller flere boenheter med færre enn 10 senger og for ALLE boenheter i Romjul, Nyttårshelg og Påske samt at bestemmelsene også gjøres gjeldende for visse helger / arrangementsperioder. Aldersgrensen gjelder IKKE barn eller personer i selskap med foreldre.

Når avvikende aldersbestemmelser på minimum 30 år gjelder vil det som minimum kreves at den som har bestilt oppholdet også skal bo i boenheten hele perioden, og brudd på dette, uten at det er avtalt med HH, vil bli å betrakte som brudd på bestillingsbetingelsene. Hvis ikke noe annet er avtalt med HH skal alle som bor i boenheten minimum være over 25 år.

Det er bl.a. et krav at aldersgrensen er oppfylt for at gjesten skal få tilgang til boenheten. Legitimering skjer ved ankomst og før nøkler utleveres. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt ved innsjekk hos HH, eller andre brudd på bestemmelsene oppdages under oppholdet, gjelder reglene for avbestilling. For organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med HH.

Brudd på aldersbestemmelsene vil føre til utkastelse, og begrunnelsen vil være brudd på forutsetningene for bestilling av boenhet og for øvrig blir bestillingen betraktet som avbestilt. Ved brudd på betingelsene vil IKKE kjøp av Avbestillingsbeskyttelse være gyldig og avbestillingen blir å betrakte som en avbestilling uten at det er gjort avtale om Avbestillingsbeskyttelse.

7.0 Gjestens forpliktelser

Det påhviler selvfølgelig Bestiller / Gjesten å ta vare på de verdier som boenheten har i den tiden gjesten leier / disponerer den. Gjesten/bestiller har et selvstendig ansvar ovenfor eieren av boenheten ift all påført skade, og selv om HH som formidler, vil kreve inn betaling for skader m.m så er dette en tjeneste HH utfører på vegne av eieren. Eierens navn vil ikke bli opplyst uten særlig grunn og uansett ikke uten forutgående aksept fra eieren - dette da HH i avtale med eier har påtatt seg oppgaven med å opptre på vegne av eier.

For at Bestiller / Gjesten skal unngå å bli belastet for diverse gebyrer og bare bli belastet for HHs kostnader for bl.a. medgått tid SKAL alle skader m.m meldes fra om innen avreise til HH. Gebyr for IKKE å varsle om skader er kr 3.500,- og kommer i tillegg til kostander forbundet med at HH må flytte gjester som har booket den enheten hvor det er oppstått skade i tillegg til kostnader forbundet med tidsforbruk av HH, ettersynspersonell, renholdere, eier av boenhet, håndverkere eller andres som blir involvert ift den oppståtte skaden eller mangelen. Time kostnader (2018 tall) for slike tjenester er mellom kr 700,- og 1.500,- per time i tillegg til kjøring, bom og verktøy samt tillegg for arbeid på kveld og helger. Ved skader vil Bestiller / Gjesten bli bedt om å del-betale / betale for slik skade enten som en endelig faktura eller ved en a ‘konto betaling før avreise.

SKADER / HERVÆRK 
Det som er blitt ødelagt eller skadet i eller ved boenheten SKAL det meldes fra om så raskt som mulig og senest ved avreise / utsjekk. Blir ikke HH varslet om skaden innen avreise vil minimum kostnaden for «for ikke å ha varslet korrekt» med kr 3.500,- blir fakturert Bestilleren. Uansett skal det varsles umiddelbart om skader som en må kunne anta at HH ikke kan få byttet eller reparert i tiden imellom Gjestens avreise og ny ankomst  -  normalt ca 4 timer mulig arbeidstid, og i mage tilfeller på en søndag. Derfor må HH ha muligheter for både å avdekke / konstatere skaden eller mangelen samt ha mulighet for enten å kjøpe inn eller bestille deler og håndverker slik at skaden kan utbedres helt eller delvis innen neste ankomst  -  slike reparasjoner må Bestiller akseptere blir utført under Bestillers / Gjestens opphold og før neste ankomst. Når slike reparasjoner blir gjort før Gjestens avreise får også HH samtidig avklart kostnadsspørsmålet slik at Bestiller / Gjestene kan betale for dette innen avreise, alternativt skal Bestiller / Gjesten betale et a ’konto beløp før avreise. Hvis skaden ikke kan repareres før neste ankomst, og HH konkluderer med at HH ikke vil la gjester bo i boenheten før skaden er reparert, vil denne kostnaden i tillegg til andre kostnader HH får bli belastet Bestiller i tillegg   -   dette skal i så fall også betales ved avreise eller inngå i en a ‘konto betaling. Er det betalt for mye i a ‘konto ved avreise vil overskytende blir tilbakebetalt men hvis det er betalt for lite ved avreise vil Bestiller bli fakturert for differansen.

MINDRE SKADER 
Ved utsjekk / avreise kan Gjestene / bestiller, hvis det har oppstått en mindre skade, melde fra om dette når en leverer nøklene. NB en mindre skade er f.eks. en knust serveringsbolle/fat, glass som er blitt knust, en kaffekolbe som er ødelagt, en ødelagt kjele eller om en tilgriset dyne, pute, madrassbeskytter. NB en ødelagt madrass, sofapute o.l. er å betrakte som en stor Skade, se avsnitt over. 
Ved å melde fra ved avreise, for slike MINDRE SKADER vil ettersynspersonell kunne ta med seg slike elementer fra lageret før utreise / avreise til boenheten og Gjesten sparer således både kostanden «for ikke å ha varslet korrekt» og kostander ift medgått tid for å hente utstyr fra leger m.m. Betaling for slike mindre skader / mangler vil derfor kunne skje ut fra en prisliste / et prisoverslag som i så fall gjøres opp / betales for samtidig som Gjesten sjekker ut / leverer nøklene. Skulle det vise seg at Gjesten ikke har opplyst HH om alle skadene eller at skadeomfanget er større enn Gjesten har informert HH om vil det i tillegg til det Gjesten har betalt ved avreise bli fakturert for de kostander som er oppført under punktet SKADER / HÆRVERK.

Sengetøy (kan forhåndsbestilles eller leies i resepsjonen)
Det skal i alle senger som brukes under oppholdet benyttes sengetøy, dvs laken, dynetrekk og putevar hvis det oppdages at det ikke er benyttet slikt i forbindelse med overnatting vil bestiller bli belastet for kostnad med vask / rens av madrasser, dyner og puter i tillegg medgått tid og andre kostnader for HH samt et gebyr på kr 500,- per seng. Hvis Bestiller har leid sengetøy og/eller håndklær skal disse tas av og legges ved utgangsdøren før utsjekk kan finne sted. Der det er bestilt oppredning er avtaking av sengetøy inkludert i pakkeprisen.

Bestiller / Gjesten og andre som oppholder seg i boenheten plikter å følge ordensregler, husregler (se også punkt 7.3) og regler for det anlegget boenheten er en del av, anvisninger, pålegg fra HH og bestemmelser som gjelder for boenhet. NB: 
I forhold til ytterligere spesifiserte husregler (utover det som står i 7.3), hvor parkering skal skje i.h.t parkeringsplaner / oversikt, rutiner for bruk av boenheten eller utstyr i/ ved boenheten eller annen informasjon, utover det som er nevnt over og ellers i bestillingsbetingelsene, ber vi om at gjesten/bestiller i tillegg leser annen mottatt (ved innsjekk) og utlagt informasjon i boenheten. Dette vil i all hovedsak være å betrakte som tillegg til disse betingelsene. 

Brannvern og brannalarmer  
Det er viktig at bestiller sørger for alle gjestene gjør seg kjent med rømningsveier og hvordan brannalarmene fungerer. Dette både for å hindre skader på mennesker og bygninger men også for ikke å bli belastet for unødvendige / selvforskyldte brannutrykninger som vil skje ved bruk av røykmaskiner (forbud se punkt 7.3) eller at avtrekk ikke er satt på under koking eller at det ikke nok inneluft ved fyring i ovn / peis. Mange av boenhetenes alarmer går direkte til vaktselskap og til brannvesenet, og selvforskyldte alarmer som fører til utrykninger vil medføre gebyrer fra kr 500,- til ca 3.500,- i tillegg til medgått tid for HH. Det er strengt forbudt å lage bål ved eller i nærheten av boenheten, det er heller ikke tillatt å benytte bålpanner eller lignende innretninger nærmere enn 3 meter fra husvegg / takutstikk. Der det er griller skal det bare benyttes trekull / trebriketter til oppfyring, det er ikke tillatt å benytte vedkubber til oppfyring av griller, se også punkt 7.3.

Før utsjekk skal Bestiller/Gjesten rydde samt gjennomføre grovrengjøring inne og ute, ta oppvask (oppvaskmaskinen SKAL være tømt og alt skal stå på sine plasser i skuffer og skap før utsjekk) og alt det som er tatt ut av skapene, skal settes tilbake der det hører hjemme, og være helt og rent. Møbler m.m skal settes tilbake der det hører hjemme, fjerne avfall og tomgods før utsjekk, iht den informasjon som enten er utdelt ved innsjekk eller er i boenheten. Mangler denne skal bestiller be om en slik fra HH.
Når Bestiller i tillegg har bestilt badestamp skal instruksene for denne følges og ødeleggelser / skader på innretningene som følge av at disse ikke er fulgt vil kostnaden for reparasjon bli krevd i tillegg til de kostnader HH får som følge av dette. Totalkostnadene ved en badestamp kan beløpe seg til mellom kr 50.000 - 100.000,-
Dersom rydding og grovrengjøring, iht avtalen inkludert utleverte og oppslåtte instrukser for slikt, ikke er gjort ved utsjekk blir Bestiller fakturert for et gebyr på kr 1.500,- og i tillegg fakturert for en kostnad på minimum kr 1.500,- avhengig av størrelsen på boenheten og mengden ekstraarbeid det tilkalte personellet må utføre.
Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra kr 2.000,- for bytte av låser. HH har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander, men der HH finner slik vil ta vare på slike i inntil 8 uker før det blir makulert / kastet.

7.1 Bruk av boenheten

Er det planlagt en annen bruk av boenheten enn det bestiller først har opplyst ber vi om at HH blir kontaktet straks slik at en unngår måtte fjerne gjester fra boenheten, ref bl.a. punkt 7.3. 
Ønsker en bestiller å benytte en boenhet til et selskap, ett bryllup, konfirmasjon, barnedåp eller annet vil HH være behjelpelig med både å finne en passende boenhet men også å tilrettelegge for slike selskaper.

7.2 Røyking og Husdyr

Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en avgift fra NOK 3. 500.- til 10.000. Mange av de eiere som har latt HH formidle sine boenheter er plaget av allergi og boenheten må derfor rengjøres etter slike opphold for å minimere risikoen for ubehag hos bl.a. allergikere. Kostnaden vil variere ut fra boenhetens størrelse og ikke ut fra hvor mange dyr eller hvor mye det har vært røykt inne osv. Kostander for eventuelle skader som oppstår vil bli fakturert ut fra punkt 7.0
Med få unntak, er det ikke tillatt å ha dyr i noen av boenhetene og hvis det er tillatt fremkommer dette klart og tydelig på bekreftelsen.

7.3 Husregler

Det skal mellom klokken 23.00 og 07.30 være stille og rolig i og rundt boenheten og gjesten skal utover denne tiden forøvrig også ta hensyn til og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Bestilleren står fullt ut ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i og ved boenheten og dens inventar eller utstyr som følge av at gjesten eller andre som har fått adgang til bostedet. Ref her også til punkt 7.0. 
Uvedkommende skal fjernes fra boenheten umiddelbart og hvis ikke disse etterkommer kravet skal HH og Politiet varsles.

Som gjest i de boenheter HH formidler, på vegne av eiere, plikter alle gjester og de som bestiller lar få tilgang til boenheten å oppføre seg slik som en forventer på et feriested for familier, dette inkludert det å følge de gjeldende ordensregler / bestillingsbetingelsene.
Boenheten er leid for å benyttes som feriebosted, og ikke noe annet, hverken som forsamlingslokale eller festlokale typisk: forspill og nachspiel. 
Boenheten skal ikke benyttes til flere enn det enheten er bestilt og beregnet for. All bruk av røykmaskin, pyroeffekter, konfetti eller andre elementer som strøs rundt i boenheten er streng forbudt. Ikke andre former for eksplosive stoffer er lov å benytte innendørs eller nærmere enn minimum 10 meter fra husveggen. 
Det er heller ikke tillatt å sett opp eget lysanlegg, musikkanlegg eller kle boenheten hverken innendørs eller utendørs med reklame eller annet materiell. Bestiller må heller ikke selv eller la andre sette opp telt, campingvogn, eget musikkanlegg, boblebad/karbad hverken inne eller ute ved boenheten. Skade på boenhet som følge av slike anordninger vil bli belastet gjesten.
Brudd på dette punktet (7.3) vil normalt føre til varsel om utkastelse eller direkte utkastelse og uansett føre til kostnader for bestiller.

7.4 Hva skjer ved brudd på betingelsene

HH har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom bestiller opererer med falsk identitet/navn (vil uansett bli politianmeldt) eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål, at alders-bestemmelsene er brutt eller at HH finner at bestiller/gjesten ikke er skikket til å kunne bo i boenheten.

Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer HH en omkostningsavgift tilsvarende skaden, beregnede kostnader ift tid og resurs, imidlertid minst kr 5.000,-. HH forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales og bestillingen/avtalen ansees som en avbestilling uten avbestillingsbeskyttelse selv om bestiller har betalt for en slik avbestillingsbeskyttelse. Ved brudd på betingelsene vil bestiller, gjesten eller annen person som befinner seg i boenheten enten få en advarsel om at utkastelse vil skje ved ytterligere brudd eller reelt sett motta en Utkastelse/ en umiddelbar oppsigelse av avtalen.

Dette gjøres enten ved brev/skriv eller muntlig av en ansatt i HH / eller noen som opptrer på vegne av HH f.eks en Vekter til enten bestilleren/gjesten eller en person som oppholder seg i boenheten ved at de får et brev/skriv om at umiddelbar Utkastelse fra boenheten/boenhetene vil bli gjennomført. Etter at HH har formidlet varselet til de som befinner seg i boenheten, fortrinnsvis bestiller/gjesten vil utkastelse iverksettes.

Typisk eksempel, men ikke uttømmende, på hendelse som fører til utkastelse er at boenheten IKKE benyttes slik som forutsatt, at det drives næringsvirksomhet ved / fra boenheten, at det er flere mennesker i boenheten enn det den er bestilt for, at det ikke er stille og rolig ved og i boenheten etter kl 23.00, at HH oppdager eller mottar klager fra naboer/andre på at det er fare for ødeleggelser av boenheten, at det fyres opp bål i nærheten av boenheten, at det er støy, musikk, krangling, fysisk vold og annen upassende oppførsel ved eller i boenheten.

Når det gis et varsel om utkastelse innebærer dette, som nevnt over, at hvis gjesten/bestiller ikke retter seg etter de regler som gjelder / de forutsetninger som ligger til grunn for bestillingen/avtalen om å leie boenheten, må bestiller og alle gjestene umiddelbart forlate boenheten. HH vil bidra til å organisere transport, dvs Taxi hvis dette er nødvendig. Flytter gjesten ikke frivillig vil HH be om assistanse fra Vekterselskap samt fra Politiet hvis dette blir nødvendig.
De bestillere/gjester som setter seg i en situasjon hvor det blir nødvendig å overlevere et «Varsel om utkastelse» vil i utgangspunktet ikke få muligheten til senere å bestille eller bo i en av HH sine formidlede boenheter. Skulle gjestene ikke etterkomme de krav som fremkommer i varslet og utkastelse skjer vil en ny bestilling uansett ikke være aktuelt hos HH, i tillegg vil HH informere sine kollegaer om episoden og de involverte personer i hendelsen.

Bestiller / gjesten vil bli krevd for de kostnader HH blir påført som følge av ovennevnte forhold. Det refunderes ingen penger for bestillingen/oppholdet selv om oppholdet avbrytes før avtalt avreisedag. Før utkastelse, og for å redusere de kostnader bestiller/gjesten vil bli påført, må bestiller/gjesten uansett gjennomføre grovrengjøring m.m slik dette er avtalt. HH forbeholder seg også retten til, ved en eventuell umiddelbar utkastelse, å kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler. Hvis HH mener det er nødvendig vil det også bli aktuelt å ta beslag i eiendeler slik at rettmessig oppgjør for de kostnader HH blir påført blir gjort opp på stedet før avreise.

7.5 Sko og fritidsutstyr

Det er strengt forbudt å gå med slalåmsko og skisko innendørs, og ski, sykler, ake-utstyr skal alltid oppbevares utendørs eller i egne skiboder der dette finnes og det er strengt forbudt å smøres ski, sykler eller bob/ake-utstyr eller lignende innendørs. Oppdages slike brudd på reglene vil det påløpe et gebyr uansett om det er sølt / gjort skade eller ikke på minimum kr 1.500,- og Bestiller er ansvarlig for at dette blir betalt før avreise. Ved brudd på denne bestemmelsen vil en også anta at det er oppstått striper, skader på gulv og andre flater og da vil dette i tillegg bli å betrakte som en SKADE ref punkt 7.0.

7.6 Hærverk / skade

Ved hærverk/skade vil dette bli belastet med et utrykningsgebyr for vaktmester / håndverker på minimum kr 3500,- og bestiller er ansvarlig for at dette blir betalt før avreise.

7.7 Møbler, inventar etc.

HH ber om at bestiller / gjestene unngår å flytte møbler og utstyr mellom rom og/eller mellom boenheter, hvis så skjer SKAL dette settes tilbake til der dette befant seg ved ankomst til boenheten innen avreise/utsjekk. Er det flyttet utstyr, alt fra kjeler, glass, tallerkener til stoler, madrasser m.m, og dette ikke er flyttet tilbake ved avreise vil dette kunne betraktes som fjernet/bortkommet og kostnad for erstatning vil kunne bli utstedt ref punkt 7.0., og minimum et gebyr på kr 1.500,- ikke å ha fulgt avtalens bestemmelser om dette inkludert instrukser og annen informasjon. I tillegg vil kostnader for medgått tid for HH bli fakturert.

7.8 Parkering

Feilparkerte biler, spesielt hvis disse står slik at det vil hindre utrykningskjøretøy / brannbil / varelevering m.m, vil kunne bli fjernet på eiers bekostning uten forutgående varsel, hvis ikke bilens kjennetegn er opplyst om ved ankomst vil det ikke bli varslet. 

7.9 Avfallshåndtering

Der det er etablert kildesortering skal dette håndheves strengt, bestiller vil bli belastet med gebyr hvis det er kastet feil avfall i containere / siloer for kildesortering. Renovasjonsselskapet vil i slike tilfelle omdefinere avfallet fra en klasse til en annen og gebyrene for dette er fra kr 5.000,-  Gjestene skal tømme avfall fortløpende og avfall skal IKKE oppbevares utendørs, hvis avfall blir strødd utover utendørs SKAL Gjestene rydde opp i dette og hvis ikke vil Bestiller / Gjesten bli belastet for kostnaden forbundet med dette.
 

8.0 Inn og Utsjekk

Innsjekk: (FRA kl 17.00)
Bestiller/Gjesten kan normalt sjekke inn og få utlevert sine nøkler hos HHs fra kl 17.00, I spesielle perioder som jul, nyttår, påske samt søndagene i uke 6, 7 og 8 vil innsjekk tidspunktet være fra kl 19.00.
HHs innsjekks tid er FRA et klokkeslett, og HH vil bestrebe seg til å kunne tildele boenhetene fra dette klokkeslettet, HH gjør bestiller / gjesten oppmerksom på at noen boenheter enkelte ankomstdager ikke vil være klare for innsjekk før 2 timer etter dette FRA klokkeslettet. HH opplyser herved gjesten om at det ikke vil bli refundert penger eller på annen måte kompensert for at innsjekks tidspunkt ble 2 timer senere enn det angitte FRA klokkeslettet. Blir innsjekk tidspunktet senere enn 2 timer etter FRA tidspunktet vil gjesten bli tilbydd kompensasjon i form av mat og drikke eller annen tilsvarende kompensasjon.
Er det bestilt og betalt for tidlig innsjekk vil samme regler om kompensasjon gjelde, men da fra tidspunktet som er angitt som «tidlig innsjekk» og da uten avvik.

Utsjekk: (SENEST kl 11.00)
Bestiller/ Gjesten skal sjekke ut og levere nøkler senest klokken 11.00 avreisedagen, dette hvis ikke noe annet klart fremkommer på bekreftelsen. Utsjekk SKAL gjøres i resepsjonen på Hafjell Hotell, og sammen med nøklene skal i tillegg «Kjære gjest» brevet / bekreftelsen, som enten fås ved innsjekk eller som ligger i boenheten, signeres og leveres inn.
Gjennomføres IKKE utsjekken ved avtalt tid, dvs at utsjekk skjer etter klokken 11.00 vil bestiller/ gjesten bli belastet med et gebyr (ut fra boenhetens størrelse) på mellom NOK 200 og 2.500 per påbegynt time. Hvis ikke gjesten har sjekket ut innen kl 13.00 vil HH iverksette tømming av boenheten og et ekstragebyr på minimum NOK 2.500,- vil bli belastet.
Ved bestilt og betalt sen avreise vil avvikene også gjelde her, dvs samme satser per påbegynt time og ut fra størrelse, samt HHs oppstart av tømming av boenhet, men da allerede etter en time etter avtalt utsjekkstidspunkt.

9.0 Priser

Våre priser er dynamisk og styres av tilbud og etterspørsel. Når gjesten søker etter priser på nettsiden, vil gjesten alltid bli informert om gjeldende pris som gjelder i det respektive øyeblikket - og gjesten vil umiddelbart kunne bestille til denne prisen. Hvis gjesten leter etter pris, men venter med å bestille, må gjesten derfor være oppmerksom på at prisene kan ha endret seg i mellomtiden, og det vil være den nye prisen som vil gjelde.
Med bakgrunn i ovennevnte gir ikke HH noen minimums prisgaranti, men etterstreber å ha lavest pris lang tid før ankomst og gradvis øke prisene frem til ankomst. Men boenheter og pakker kan når som helst bli lagt ut med last minute priser, andre rabatter eller fordeler uten at dette er gyldige avbestillingskriterier, heller ikke ift betalt Avbestillingsbeskyttelse.

I prisen for bestillingen/oppholdet på en boenhet er det normalt inkludert kostnaden for en sluttrengjøring, MEN IKKE kostnaden for grovrengjøring, rydding, avfallshåndtering eller løpende snørydding mm. Heller ikke leie av sengetøy, håndklær, barnesenger og -stoler, toalettpapir, servietter, krydder, tørkerull, ved til peis, trekull til grill, eller liknende er inkludert i prisen med mindre noe annet er angitt på bekreftelsen.

Det som er inkludert og vil være tilgjengelig ved ankomst på en boenhet er:
Rengjøringsartikler som oppvaskbørst, oppvaskmidler, generelle rengjøringsmidler, kluter og koppfiller. I tillegg vil det være toalettpapir for det første døgnet, kaffefilter, salt og pepper, samt at det på anleggene Alpin Apartments også vil være håndsåpe.
For noen bestillinger, spesielt ift produkter fra Hafjell Exclusive, vil bl.a. oppredde senger, håndklær og morgenkåpe kunne være inkludert i pakkeprisen, MEN dette kommer klart frem på bekreftelsene.

10.0 Force majeure m.m.

HH formidler utleie av boenheter, og er ikke eier av disse. Eier av boenhet har et ansvar og en forpliktelse både ovenfor HH som formidler men også ovenfor bestiller / gjesten. Så fremt et leieforhold ikke kan la seg gjennomføre, av årsaker som er utenfor HHs innflytelse, f.eks. overdragelse, tvangsauksjon, misligholdelse fra eiers side e.l., er HH berettiget til å annullere leieavtalen, og tilbakebetale det innbetalte beløp. HH er likevel berettiget og forpliktet til å tilby et annet, og om mulig, tilsvarende boenhet. Begge parter har også rett til å gå bort fra avtalen dersom bestillingen ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.
HHs boenheter er i utgangspunktet røyk- og husdyrefrie overnattingsenheter, MEN HH kan ikke garantere at det ikke har vært brudd på HHs bestemmelser og slik sett kan HH ikke garantere at disse er allergifrie / allergisanert.
HHs Bestillingsbetingelsene er under kontinuerlig revidering, hovedsakelig ift tider, og satser, men også ift Avbestillingsbeskyttelsesregler, aldersbestemmelser.

11.0 Personvern

Nye forskrifter trer i kraft fra mai 2018, og HH følger disse nye EU tilpassede forskriftene.
HH har også utarbeidet internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger bestiller mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte blir distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen / bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller / Gjesten vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke HH er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, blir slettet.

Bestiller/Gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra HH eller fra det felles markedsføringsselskapet Hafjell Resort og mottakere kan ved mottak av denne mailen / e-posten avmelde seg mottak av flere markedsføringsmailer ved å trykke på «Unsubscribe» / Avmeldingslinken, og all data vil da bli slettet  -  alternativt kan en slik mail besvares og da be om at all informasjon, HH har lagret, blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av boenheter, billetter eller inngåelse av avtale med HH blir det registrert personopplysninger som bestiller på dette tidspunktet samtykker til at HH i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter for å gjennomføre HHs forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til HHs samarbeidspartnere, så som Lilleputthammer Lekeland, heisselskap, arrangør av aktiviteter og busselskap m fl. HH benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster er eller har vært kunder hos HH, Lilleputthammer, Lekeland eller annet datterselskap i HH og har ifm bestillingen oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsels herved om at HH vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få informasjon om en tjeneste bestiller ikke viste om, men informasjonen skal gjør at bestilleren vil kunne få bedre opplevelser i og rundt Hafjell, sommer som vinter.
Utsendelse av e-post / tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster fra HH lenger samtidig som bestiller kan be om at all informasjon HH har registrert på bestiller skal slettes. HH inkludert datterselskapet Lilleputthammer Lekeland AS behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp HH tjenester. HH tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte bestillernes/gjestene som person.
HH fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger / reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person. HHs mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. HH benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosess reservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med bestillerene/gjestene. HH samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene / bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby mer fleksible og individuelle tjenester og produkter. Ved å gjøre en reservasjon bruker HH personlig informasjon til:

1. Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester,
2. Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester,
3. Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet ditt,
4. Individualiser vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester,
6. Analyser statistikk og brukeradferd i forhold til tjenestene våre,
7. Forbedre bestillernes/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som HH tror gagner bestilleren/gjestene, eller
8. Fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.

Bestilleren har alltid rett til å be om at Hafjell Hotell uten kostnad sletter dataene som er registrert på gjesten og Hafjell Hotell forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.
Hafjell Hotell / Hafjell Resort bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om Hafjell Hotells bruk av informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvordan man unngår informasjonskapsler, finnes på www.hafjellresort.no

I tilfeller der det er et lovkrav om at samtykke skal fås for behandling av bestemte typer personopplysninger eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhentet fra bestilleren før behandling av informasjonen.
HH kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis HH er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.

Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om HHs behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt:
Hafjell Hotell AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge
Eller via epost [email protected]

12.0 Tvister

Ved eventuelle tvister bes bestilleren om å henvende seg til HH dersom han har noe å utsette på sin bestilling.
Dersom gjesten og HH ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende bestillingen og oppgjøret for denne behandles av Sør-Gudbrandsdal Tingrett på Lillehammer.