Høståpen familiepark

GDPR personvern

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018, og dette betyr at Norge også har fått nye regler for personvern.

Det nye regelverket gir virksomheter som Lilleputthammer Lekeland AS nye plikter og Lilleputthammer Lekeland AS sine kunder / gjester / bestillere nye rettigheter.

GDPR / Personvern for:
Lilleputthammer Lekeland AS (heretter omtalt også som LL)
(Lilleputthammer Familiepark og Lekeland Hafjell)

Hundervegen 35,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 889 447 982 mva
er Datterseslskap av
Hafjell Hotell AS (som også er selskapet som håndterer betalinger mm for LL)
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 991761624 mva
og er datterdatterselskap av :
Welle Gruppen AS
Hundervegen 33,
N-2636 Øyer, Norge.
Org nr 930 658 413 mva

I tillegg benytter LL seg av markedsføringsnavnet Hafjell Resort, en avdeling i LL og Hafjell Hotell og i Welle Gruppen AS, som forestår markedsføingen av LL og som også er den operative aktøren ift online salg og bookinger av billetter og opphold.

LL benytter også, i sin markedsføring de avdelings benevnelser som benyttes i markedsføringen og dette er markedsføringsnavnene : Lilleputthammer Familiepark og Lekeland Hafjell

Nye forskrifter trådte i kraft fra mai 2018, og LL følger disse nye EU tilpassede forskriftene.
LL har i samarbeid med Hafjell Hotell og Welle Gruppen / Hafjell Resort utarbeidet internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger bestiller mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte blir distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen / bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller/Gjesten vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke LL er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, blir slettet.

Bestiller/Gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra LL eller fra det felles markedsføringsselskapet Hafjell Resort og mottakere kan ved mottak av denne mailen / e-posten avmelde seg mottak av flere markedsføringsmailer ved å trykke på «Unsubscribe» / Avmeldingslinken, og all data som omhandler bestiller vil da bli slettet  -  alternativt kan en slik mail besvares og da be om at all informasjon, LL har lagret om bestiller, blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av billetter, årskort e.l. er dette betraktet som en inngåelse av avtale med LL og LL er da pålagt å registrere personopplysninger, disse samtykker bestiller, på bestillings-tidspunktet, om at LL i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter for å gjennomføre LLs forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til LLs samarbeidspartnere, dvs avdelingen Hafjell Resort og morselskapet Hafjell Hotell AS. LL benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling via e-post, telefon, sms og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster er eller har vært kunder hos LL eller bedt om slike eller har har ifm bestillingen eller forespørsler oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsels herved om at LL vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få informasjon om en tjeneste bestiller ikke visste om, men informasjonen skal gjør at bestilleren vil kunne få bedre opplevelser i og rundt Hafjell, sommer som vinter.

Utsendelse av e-post / tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster fra LL lenger, samtidig som bestiller kan be om at all informasjon LL har registrert på bestiller skal slettes.
LL inkludert morselskapet Hafjell Hotell AS behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp av Hafjell Hotells tjenester. LL tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte bestillernes/gjestene som person.

LL og Hafjell Hotell fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger / reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person.
LLs mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. LL benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosess reservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med bestillerens/gjestene. LL samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene / bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby mer fleksible og individuelle tjenester og produkter. Ved å gjøre en reservasjon bruker LL personlig informasjon til:
1. Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester,
2. Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester,
3. Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet
4. Individualiser vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester,
6. Analyser statistikk og brukeradferd i forhold til tjenestene våre,
7. Forbedre bestillernes/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som LL tror gagner bestilleren/gjestene, eller
8. fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.

Bestilleren har alltid rett til å be om at LL, uten kostand sletter dataene som er registrert på bestiller og LL forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.
LL bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester.

Ved besøk til Lilleputthammer Familiepark eller Lekeland Hafjell vil gjester kunne oppleve at andre gjester tar bilder og eller film, slike kan bli publisert eller distribuert, av området, plassen eller av andre gjester i samme reisefølge. I slike tilfeller vil også andre gjester kunne bli filmet / tatt bilde av og dette er forhold LL ikke har kontroll over og heller ikke kan ta ansvar for.
Men som gjest i hos LL må gjester være oppmerksom på at også LL tar bilder eller filmer for å kunne synliggjøre LL ovenfor andre gjester eller potensielle gjester. LL vil når det filmes eller tatt bilder i markedsøyemed, i så stor utstrekning som mulig ikke nær filme (filme / ta bilder av personer som kan gjenkjennes) uten at dette er klarert med de det gjelder, men i enkelte tilfeller vil noen kunne oppleve at de kan gjenkjennes på en film / bilder som LL har tatt og som så benyttes i reklamesammenheng eller på annen måte blir distribuert / publisert. LL vil i slike tilfeller, når det blir påklaget, forsøke innen for rimelighet å få fjernet sekvenser eller bilder der dette er blitt påtalt. Men LL presiserer at det sannsynligvis ikke vil være mulig å oppholde seg hos LL uten at en risikerer at en blir tatt bilde av eller at en blir filmet.
LL vil når det tas reklamefilm eller bilder for reklame be de som blir filmet om tillatelse til dette samt samtykke om at de ikke motsetter seg at materiellet blir brukt i reklamesammenheng.

LL kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis LL er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.

Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om LLs behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt med LL.

Hvis klager ikke akseptere de svar LL gir, ber vi om at klager henvender seg til Datatilsynet.


Lilleputthammer Lekeland AS
Hundervegen 35,
N-2636 Øyer, Norge
Eller via [email protected]