Åpning av Lilleputthammer 1983
Om Lilleputthammer

Lilleputthammer i Hafjell er den eneste familieparken i Norge spesielt tilr...

Subscribe to history of lilleputthammer