Lilleputthammer i Hafjell er den eneste familieparken i Norge spesielt tilrettelagt for barn mellom 0 og 8 år. Her føler barna seg hjemme!

I "den lille byen med det store hjertet" kan barna kjøre tog, biler, båter, karusell, pariserhjul, berg- og dalbane eller suse ned i Ola's froskehopp. De kan boltre seg i klatretårn, hinderløype, på hoppepute og trampoliner.

Inne i husene kan barna tegne, bygge, leke eller gå på kino. I Barnas Bokby kan de ble med på lesestund, og det spilles teater og show flere ganger daglig i den lille byen!

I Lilleputthammer er vi opptatt av at barna skal føle glede og mestring innenfor trygge rammer.

Rundt om i parken finnes mange sittegrupper, sandkasser, vippehusker, trampoliner, hinderløype, hoppeputer m.m. Vi har trillevogner til utlån. Det finnes stellerom på alle toaletter og vi har egne ammerom i Cafe Central og Miniputthuset.
DEN LILLE BYEN

Lilleputthammer Familiepark i Hafjell er en miniatyrutgave av Storgata i Lillehammer anno 1930-tallet, bygd i målestokk 1:4. For voksne gir Lilleputthammer Familiepark et historisk tilbakeblikk til 1930-tallet med datidens forretninger, hotell og kafeer. Her finnes 44 forretninger, 2 hotell, 3 kafeer, 2 bakeri, politi og kino. Her finner du alt fra J. Bøhmers Isenkramforretning og Th. Julins Broderiforretning til Pølsemaker Johansen.I "Storgata" i Lilleputthammer finnes kulturhus, lekehus, Ola og Hedda's klubbhus, kino, ballhus, miniputthus med ammekrok, klossehus, toglekehus, snekkerhus, billedbokhus, tegneseriehus, faktabokhus, mysterie- og ungdomslitteraturhus og "da mor og far var små hus".

Til husene er det benyttet 2830 spesiallagde isolerte vindusglass, ca 1 million listverk og 80.000 takstein. I Kulturhuset kan du lese mer om historien til Lilleputthammer. 

HISTORIEN  OM LILLEPUTTHAMMER

Lilleputthammer ble åpnet av tidligere statsminister Odvar Nordli den 29.juni 1983 med stor festivitas og er Norges eldste familiepark. Det er nå 31 år siden Kjell og Hjørdis Madsen realiserte sin hemmelige drøm om å lage en egen lekeby for barna, Lilleputthammer Lekeby. Lilleputthammer Lekeby var en kopi av Lillehammer i størrelse ¼ med 60 bygninger fra byens Storgate i en stil fra århundreskiftet. Initiativet vakte oppsikt i hele Norge og ble raskt et kjent og kjært stoppested for barnefamilier om sommeren.

I 1996 kjøper Viking Gruppen AS (nå Welle Gruppen AS) Øyer Gjestegård og Lilleputthammer, og fra 2006 overtar Welle Gruppen AS også driften av parken. Fra 2007 etableres Lilleputthammer som en ny familiepark, det investeres store beløp i nye attraksjoner og husene i gata pusses opp. De første attraksjonene (pariserhjul, froskehopp, berg og dalbane, bompebåter og el-biler) kom i  2007. Til 25-års jubileet i 2008 kom ytterligere 3 attraksjoner (oldefarsbiler, nostalgikarusell og klatretårn) og serveringsstedet Park Cafeen bygges i Søndre park.

Barnas Bokby etableres også i løpet av disse to årene som en liten by i den lille byen med ca.12 000 brukte barnebøker. Fra 2009 og fram til idag er underholdningstilbudet utviklet til faste teaterforestillinger og lesestund hver dag. Det er etablert to nye scener, og flere show blir satt opp hver sommer.

Driftsselskapet av familieparken er Lilleputthammer Lekeland AS. Hafjell Resort er ansvarlig for markedsføringen av Lilleputthammer. Begge selskaper er datterselskaper i Welle Gruppen AS.
 
Lilleputthammer Familiepark i Hafjell ligger 15 km nord for Lillehammer.

Lillehammer i miniatyr - fra Søndre Park til Lilletorget på Lilleputthammer

byvandring lilleputthammer

Lilleputthammer er en miniatyrutgave av Storgata i Lillehammer med de forretninger og handelsvirksomheter som fantes på 1930-tallet. De fleste av bygningene, og noen av forretningene finnes på Lillehammer den dag i dag.


Nedenfor har vi beskrevet noe av historien bak de ulike bygningene og gårdene på Lillehammer. Lillehammer tilhører de såkalte ”anlagte byer”. 7. august 1827 ble bygrunnleggelsen vedtatt av regjeringen, men utstikkingen av tomter kom ikke i gang før i 1828. Veiinspektør C. Buchholz`s plan og bygningsvedtekter ble vedtatt ved en kongelig resolusjon først 7. juli 1828. I bygningsvedtektene var det gitt regler for bebyggelsen, for gatenes bredde og husene i forhold til gatelinja. Her finnes bestemmelser om at hjørnebygningene skulle ha brukket hjørne på minst 5 alens bredde. Resultatet av bestemmelsen er lett synlig i Lillehammer fremdeles.

Byggeskikken i Lillehammer vitner om nøkternhet og lite ekstravaganse. Men begynner man først å lete og se etter, finner en likevel mange morsomme og interessante bygningshistoriske uttrykk både i helheter og detaljene.

Storgata 31 – Wiesegården
Bygningen er fra Lillehammers eldste periode, og er oppført i empirestil av kjøpmann Ludvig Wiese. Halve første etasje var forretningslokale, og i andre etasje var det en stor sal hvor Wiese holdt store juleball med opptil et par hundre gjester fra Lillehammer og bygdene rundt.    

Storgata 32 – Astrupgården
Bygningen er et toetasjes laftet tømmerhus, og bygd med stående panel i utpreget bygotikk med innslag av dragestil. Bygningen er et godt eksempel på den typiske og praktglade byggeskikken i siste halvpart av forrige århundre.     

Storgata 35
Et lite 2-etasjes hus bygd i 1850-årene. Var tidligere eid av bakermester O.F. Myhre, som hadde bakeri inne i bakgården. Huset ble senere overtatt av kjøpmann Martin Nielsen.     

Storgata 36
Er oppført i senempire. Vinduene i 1. etasje er et tidlig eksempel på ”forretningsvinduer”.  

Storgata 41
Bygningen er bygget i sveitserstil, og ble oppført av kjøpmann Rolf Bjørke omkring 1900.    

Storgata 42
Er også bygget i sveitserstil. På hjørnet har det vært drevet butikk i over 100 år. I begynnelsen av 1900 tallet handlet Netta Olsen hvitevarer her. Senere ble forretningen overtatt av Helene Forberg, og i 1921 åpnet Ivar Rønnings Manufaktur.  

Storgata 46 – Raabe-gården
Er oppkalt etter gartner Raabe, som hadde blomster og grønnsakbutikk her i en årrekke. Den kjente kunstdreier og pipefabrikant Gudbrand Larsen etablerte seg i bygningen i 1844.    

Storgata 48
I dette huset bodde ”politi Larsen” eller politibetjent Sigvard Larsen som han het. Arrestlokaler med gittervinduer lå nede i gården.     

Storgata 45
Er en tømmerbygning forblendet med teglstein og pusset, oppført i 1850 åra. Den ble gjerne kalt Baumannsgården etter distriktslege Ludvig Adolf Baumann som var lege på Lillehammer fra 1858-78. I første etasje var Promenadekafeen.   

Storgata 49 – Julingården  
Ble bygd av kjøpmann Hove i 1846. Bygningen har fått navnet fra familien Julin som eide den fra 1868 til 1911. Grunnleggeren av Maihaugen, Anders Sandvig, leide seg inn hos familien Julin da han kom til Lillehammer i 1885. Her bodde han og hadde sin tannlegepraksis fram til 1894. Julingården er i dag gjenreist på Maihaugen.   

Storgata 51 – Gundersengården
Gausdølen Simen Gundersen drev fra 1845 en av de mest kjente bondehandlene i Lillehammer her. Gundersengården er i dag gjenreist på Maihaugen.      

Storgata 54 – Salvesengården
Har sitt navn fra papirhandler Salvesen som hadde sin forretning i bygningen rundt 1900. På samme tid holdt en gullsmed til her. Verken papirhandleren eller gullsmeden bodde i gården. Leiligheten i andre etasje var bolig for en snekker og hans familie. Snekkerverkstedet var i bakgården. Salvesengården er gjenreist på Maihaugen.     

Storgata 55 - Bøhmergården
Bygningen ble oppført i teglstein i 1855 av bankkasserer Nikolai Gunnerius Bøhmer.     

Storgata 60 - Kjølstadgården
Empirebygning bygget av dr. Gunder Nilsen Kjølstad. (Kjølstadgården brant ned i 1961).     

Storgata 62 – Bergsenghjørnet
Thor Bergseng & Co er en to-etasjes empirebygning med liggende panel og utsvaiet tak. Forretningen ble startet i 1841 av Arne Bergseng. Han drev vanlig bondehandel, og forretningen er fortsatt i samme families eie.    

Storgata 61 – Olstadgården
Var en kjent forretning i Lillehammer tidligere. A. G. Olstad drev fra 1842 en betydelig forretning.     

Storgata 64 – Nordstrandgården
Har hatt en rekke eiere, og våningshuset har hatt mange forskjellige funksjoner, fra pensjonat og barbér til modist og pølsemaker.     

Storgata 65-67 – Thorstadgården
Er et to-etasjes tømmerhus i empirestil. Anders Thorstad fra Brøttum startet bondehandel her i 1837. Thorstadbutikken var tidligere en av de mest kjente bondehandlene i Lillehammer.    

Storgata 69 – Iversengården
Bygningen er fra senempiren, og er en toetasjes laftet tømmerbygning med bred loddrett stående panel og med det typiske utsvaiende taket.

Storgata 72
Kjøpmann Chr. Andersen drev en fremgangsrik forretning her. I bakgården hadde han tobakksspinneri, eskefabrikk og etikett trykkeri.

Storgata 73 –75 – Mæhlums bakeri og Helleberggården
To tradisjonsrike bygninger i Lillehammer som brant ned, og ble gjenoppbygd i 1984.     

Storgata 74
Gullsmed J. Frisenberg er en av byens eldste håndverksbedrifter som fremdeles er i drift. Bygningen har mange elementer fra nyklassisismen.

Storgata 78
H. Avlangrud kolonial; forretningen ble etablert av Niels Evensen i 1854. Hans Thv. Avlangrud (1883-1974), kjøpte gården med forretningen sommeren 1912. Siden overtok hans barn, Elise (1904-1998) og Hans H. Avlangrud (1911-1998). Forretningen spesialiserte seg i ”finere colonial”. Kaffe var en av spesialitetene. Forretningen ble nedlagt i 1994, og er i dag gjenreist på Maihaugen.     

Storgata 81
Var tidligere en av de mest kjente bygninger i Lillehammer. Her var det brennevinssjappe, og i 2. etasje ”Listadsalen” hvor der bl.a. var ”markensdans” og sammenkomster i ”Den selskablige forening”.    

Storgata 84 – Victoria Hotell
Kan føre sin historie tilbake til 1870-åra. Hotellet ble bygd av Knut Morterud, og består av to bygninger som ble føyet sammen med lik takhøyde og flatt tak ved århundreskiftet. Det flate taket var en attraksjon for turistene, og her nøt mange kunstnere tilværelsen. Hotellet har også hatt flere kongelige overnattingsgjester; kong Haakon og dronning Maud i 1906 og kong Olav i 1958.     

Kilde: Vandreboka for Fåberg og Lillehammer, ny og revidert utgave 1991 av Fåberg Historielag

 

 

 

 

 

 

Lilleputthammer familiepark
Hundervegen 41                            

2636 Øyer

Telefon: +47 61 28 55 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

                                                                    


kart 2021